Ik werk in de ondersteunende diensten (kantine, receptie, bedrijfsbureau) of het magazijn. Wat verandert er voor mij?

Beschut werk blijft bestaan en wordt in de toekomst nog steeds georganiseerd vanuit de panden in Breukelen en IJsselstein. Onder beschut werk valt het productiewerk dat onder begeleiding op de werklocaties in Breukelen en IJsselstein plaatsvindt, zoals verpakken en metaal. Ook alle functies die hiermee samenhangen op deze werklocaties, zoals kantine, receptie, magazijn en werk op het bedrijfsbureau, vallen onder beschut werk. Evenals het productiewerk onder onze eigen begeleiding bij Kuehne+Nagel. De verwachting is dat dit zoveel mogelijk hetzelfde blijft.

Wat gebeurt er met de staf en leiding van PAUW?

De gemeenten willen de kennis en expertise van PAUW behouden. Daarom krijgen de medewerkers die in de staf en leiding van PAUW werken en een vast contract hebben, een werkgarantie aangeboden. Het kan echter wel zo zijn dat iemand op een functie geplaatst wordt die anders is dan de huidige functie. Het is dan ook geen baangarantie, maar een werkgarantie.

De gemeenten willen hun kennis en deskundigheid inzetten voor de lokale werkteams en de backoffice. Deze lokale werkteams zorgen ervoor dat een Wsw-werknemer een passende baan heeft. In de backoffice worden de administratieve taken en personeelszaken geregeld.

Welke afspraken maken we met opdrachtgevers?

We maken een aantal afspraken met opdrachtgevers:

  • We zorgen ervoor dat de huidige dienstverlening en uitvoering voor werkgevers en opdrachtgevers zo min mogelijk wijzigen
  • Als er toch iets lijkt te wijzigen, dan leggen wij dat minimaal drie maanden van tevoren voor aan de opdrachtgever
  • We zorgen voor een zorgvuldige en gefaseerde overgang van PAUW naar de nieuwe situatie
  • Continuïteit van het werk staat voorop

Wat betekent het plan voor de dienstverlening bij werkgevers?

De werknemers die nu in dienst zijn van PAUW, komen in dienst van de gemeente. Alle arbeidsvoorwaarden blijven voor hen hetzelfde.

De gemeenten hebben onderling afgesproken dat:

  • Accounthouderschap voor detachering en begeleid werken worden onder gemeenten verdeeld en blijven in stand
  • Dienstverlening aan werkgevers blijft zoveel mogelijk in één hand: bestaande werkgevers en opdrachtgevers houden één aanspreekpunt/accounthouder
  • Dat geldt in principe ook voor begeleiding van Wsw-werknemers bij dezelfde werkgever. Met de werkgever worden hierover maatwerkafspraken gemaakt

Hoe wordt de productiefaciliteit (beschut werk) georganiseerd?

Beschut werk blijft bestaan en wordt in de toekomst nog steeds georganiseerd vanuit de PAUW-panden in Breukelen en IJsselstein. De gemeenten Stichtse Vecht en IJsselstein hebben besloten de panden te kopen en blijven deze gebruiken voor beschut werk voor alle Wsw-medewerkers. Het werk in Breukelen en IJsselstein wordt georganiseerd door twee stichtingen die door de gemeenten worden opgericht: Stichting Beschut Werk Lekstroom en Stichting Beschut Werk Stichtse Vecht. De gemeenten regelen met elkaar dat de Wsw-medewerkers uit de verschillende gemeenten vanaf 1 januari 2019 op dezelfde locatie kunnen blijven werken.

Onder beschut werk valt het productiewerk dat onder begeleiding op de werklocaties in Breukelen en IJsselstein plaatsvindt, zoals verpakken en metaal. Ook alle functies die hiermee samenhangen op deze werklocaties, zoals kantine, receptie, magazijn en bedrijfsbureau, vallen onder beschut werk.