Wat gebeurt er met het productie- en metaalwerk op de locaties in Breukelen of IJsselstein? (Beschut werk)

Het pand in Breukelen wordt gekocht door de gemeente Stichtse Vecht en het pand in IJsselstein wordt (naar alle waarschijnlijkheid) gekocht door de gemeente IJsselstein. Alle gemeenten hechten er belang aan dat het werk blijft bestaan en zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Dit betekent dat het productie- en metaalwerk (Beschut Werk) ook in de toekomst op dezelfde plek georganiseerd blijft. Voor de medewerkers die nu geheel of deels beschut werken, betekent dit dat zij hetzelfde werk op dezelfde plek, met hetzelfde team kunnen blijven doen. Stichtse Vecht richt een stichting opgericht voor Breukelen: Werkbedrijf Stichtse Vecht. En de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vianen richten een stichting op voor IJsselstein Stichting Beschut Werk Lekstroom. De gemeenten regelen met elkaar dat de Wsw-medewerkers uit de verschillende gemeenten vanaf 1 januari 2019 op dezelfde locatie kunnen blijven werken.

Hoe gaan de gemeenten beschut werk organiseren?

Beschut werk wordt vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd door twee stichtingen. De gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen gaan het beschutte werk samen organiseren in Stichting Beschut Werk. De gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vianen richten de stichting Beschut Werk Lekstroom op. Voor de medewerkers die nu geheel of deels beschut werken, betekent dit dat zij dit kunnen blijven doen op dezelfde plek als nu. De gemeenten regelen met elkaar dat de Wsw-medewerkers uit de verschillende gemeenten vanaf 1 januari 2019 op dezelfde locatie kunnen blijven werken.

Ik werk in groen. Wat verandert er voor mij?

De Ronde Venen en Stichtse Vecht richten de nieuwe stichting GroenWerk op. Het groenwerk in De Ronde Venen en Stichtse Vecht (en een deel Lopik) blijft behouden en wordt georganiseerd vanuit de locatie in Breukelen aan de Corridor. In Nieuwegein, Vianen en IJsselstein blijven het groenwerk en de groenteams hetzelfde. Wel gaan gemeenten Nieuwegein en Vianen het groenwerk in hun eigen gemeente zelf organiseren.

Werk je in het groenteam in Nieuwegein? De groenmedewerkers die in deze gemeente wonen, komen in dienst van de gemeente Nieuwegein. Zij die er niet wonen, maar aan het eind van het jaar wel in het groenteam van Nieuwegein werken, komen in dienst van de gemeente waar ze wonen en worden gedetacheerd naar deze gemeente. Hetzelfde geldt voor het groenteam in Vianen. De groenmedewerkers in deze gemeente komen in dienst van gemeente Vianen. De medewerkers die daar niet wonen, maar aan het eind van het jaar wel in het groenteam Vianen werken, komen in dienst van de gemeente waar ze wonen en worden gedetacheerd naar deze gemeente.

Het belangrijkste is dat alle groenteams in de nieuwe situatie in principe hetzelfde blijven.

Ik werk in de schoonmaak. Wat verandert er voor mij?

Het schoonmaakwerk wordt georganiseerd in een nieuwe stichting, de stichting SchoonmaakWerk. Al het schoonmaakwerk wordt in deze stichting georganiseerd, behalve het werk in Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein gaat de schoonmaak met hetzelfde team zelf organiseren. Ze neemt de Wsw-medewerkers in dienst en de leidinggevenden van het schoonmaakteam in dienst.

De Stichting SchoonmaakWerk gaat al het schoonmaakwerk bij de andere vijf gemeenten en externe opdrachtgevers uitvoeren. De Wsw-medewerkers die nu schoonmaken, blijven dit doen in dezelfde teams. Ook de leiding van deze teams willen we graag bij de stichting SchoonmaakWerk laten werken. De stichting SchoonmaakWerk gaat werken vanuit het pand in IJsselstein aan de Baden Powellweg. De doekjeswasstraat verhuist ook naar dit pand.

Ik ben gedetacheerd bij een werkgever. Wat verandert er voor mij?

Ben je gedetacheerd of werk je via begeleid werken, dan kun je bij dezelfde opdrachtgever of werkgever blijven. Ook de begeleiding blijft gehandhaafd.

 

Huidige situatie Nieuwe situatie
Gedetacheerd bij bedrijf X Blijft zo
Je bent in dienst bij PAUW Bedrijven Je bent in dienst bij de gemeente waar je woont. Medewerkers uit andere gemeenten zijn verdeeld over de zes PAUW-gemeenten.
PAUW Bedrijven heeft detacheringsovereenkomst met bedrijf X Overeenkomst wordt overgenomen door de gemeente waar je woont
Krijgt salaris van PAUW Bedrijven Je krijgt je salaris van de gemeente waar je woont
Op het werk krijg je begeleiding door PAUW Bedrijven Begeleiding vanuit het werkteam dat werkt voor de gemeente waar je woont. In dit werkteam komen ook mensen te werken die nu bij PAUW Bedrijven werken

Ik werk via begeleid werken. Wat verandert er voor mij?

Werk je via begeleid werken? Dan kun je bij dezelfde opdrachtgever of werkgever blijven werken. Ook de begeleiding blijft gehandhaafd.

Huidige situatie Nieuwe situatie
Begeleid werken bij bedrijf Y Blijft zo
Je bent in dienst bij bedrijf Y Dat blijft ook zo
PAUW Bedrijven heeft begeleid werken overeenkomst met bedrijf Y Overeenkomst wordt overgenomen door de gemeente waar je woont
Krijgt salaris van bedrijf Y Dat blijft zo
Op het werk krijg je begeleiding door PAUW Bedrijven Begeleiding vanuit het werkteam dat werkt voor de gemeente waar je woont. In dit werkteam komen ook mensen te werken die nu bij PAUW Bedrijven werken

 

 

Blijft mijn werk bestaan bij de doekjeswasstraat in IJsselstein?

De doekjeswasstraat verhuist aan het einde van het jaar naar het pand van PAUW in IJsselstein aan de Baden Powellweg. Daar worden de werkzaamheden voortgezet. De doekjeswasstraat wordt onderdeel van de stichting Schoonmaakwerk. Stichting Schoonmaakwerk is van alle gemeenten, behalve de gemeente Nieuwegein, maar Nieuwegein blijft wél gebruik maken van de doekjeswasstraat. De Wsw-medewerkers komen in dienst van hun woongemeenten en worden gedetacheerd naar de Stichting SchoonmaakWerk.