Is het plan om de sociale werkvoorziening anders te organiseren een bezuiniging?

Het anders organiseren van de sociale werkvoorziening is géén bezuiniging. Om ook in de toekomst goede ondersteuning te blijven bieden aan Wsw-werknemers én andere groepen mensen te ondersteunen, moeten de verschillende gemeenten rekening houden met de kosten van de uitvoering van de Wsw op korte en lange termijn. Er wordt gewerkt aan een toekomstbestendige oplossing die de gemeenten in staat stelt om hun verantwoordelijkheid voor het werk van de Wsw-werknemers én de mensen die vanuit de nieuwe wetgeving een beroep doen op passend werk en begeleiding, waar te maken.

 

Comments are closed.