Worden de wsw’ers in dienst genomen bij de gemeente waar ze wonen of bij de gemeente waar ze werken?

  • Wsw-werknemers die wonen in één van de zes PAUW-gemeenten, komen in dienst van de gemeente waar zij in wonen.
    Voorbeeld: Als je in Lopik woont, dan kom je in dienst van de gemeente Lopik. Je krijgt je loonstrookje voortaan van de gemeente Lopik.
  • Als Wsw-werknemers werken in een andere PAUW-gemeente, dan komen ze in dienst van de gemeente waarin ze wonen. De gemeenten regelen met elkaar (via detachering) dat de Wsw-medewerkers uit de verschillende gemeenten vanaf 1 januari 2019 op dezelfde locatie kunnen blijven werken.
    Voorbeeld: Als je in Vianen woont, maar je werkt in de schoonmaak in IJsselstein, dan kom je in dienst bij de gemeente Vianen.
  • Alle medewerkers die nu werken via detachering bij andere werkgevers, blijven in 2019 werken in dezelfde situatie. Ook zij komen in dienst van hun woongemeente.
    Voorbeeld: Je bent in dienst bij bedrijf X. Je krijgt je salaris van bedrijf X. PAUW Bedrijven verzorgt nu jouw begeleiding. In de toekomst blijf je werken voor bedrijf X. Als PAUW Bedrijven stopt, regelt de gemeente waar je woont jouw begeleiding. De gemeenten zullen hierover de begeleiders die nu bij PAUW werken inzetten. Waar mogelijk willen we de begeleiding zo veel mogelijk hetzelfde houden.
  • Medewerkers die buiten de PAUW-gemeenten wonen, zijn toegewezen aan één van de zes andere gemeenten. Daarover hebben de medewerkers al bericht gehad.

Comments are closed.