Wat gaat er in werk en teamverband veranderen voor de Wsw-werknemers?

Hieronder in het kort de gevolgen van het anders organiseren van de sociale werkvoorziening:

  • Beschut werk blijft bestaan en alle PAUW-medewerkers blijven hetzelfde werk doen in de panden in Breukelen en in IJsselstein. De gemeenten Stichtse Vecht en IJsselstein hebben besloten de panden te kopen en blijven deze gebruiken voor beschut werk.
  • Groen: Het groenwerk blijft bestaan. Het groenwerk in De Ronde Venen en Stichtse Vecht gaan samenwerken vanuit de locatie in Breukelen aan de Corridor. Gemeente Nieuwegein en Vianen organiseren zelf het groenwerk voor hun eigen gemeente.
  • Schoonmaak: De gemeente Nieuwegein neemt het schoonmaakteam over. De overige vijf gemeenten richten een nieuwe stichting op en brengen het schoonmaakwerk van De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik en Stichtse Vecht hierin onder. De Wsw-medewerkers blijven werken in dezelfde teams. De Stichting SchoonmaakWerk gaat werken vanuit het pand in IJsselstein aan de Baden Powellweg. Ook de doekjeswasstraat verhuist naar dit pand.
  • Alle medewerkers die nu werken via detachering of begeleid werken bij andere werkgevers blijven dat in 2019 in principe doen.

Comments are closed.