Wat gebeurt er met de Wsw-werknemers als PAUW stopt?

De gemeenten blijven tot aan het pensioen verantwoordelijk voor de mensen met een Wsw-indicatie. Wat verandert is dat ze geen werknemer meer zijn van PAUW, maar van de gemeente waarin ze wonen. Ze krijgen een arbeidsovereenkomst met de gemeente in plaats van met PAUW. Elke Wsw-werknemer houdt zijn salaris en passend en betaald werk. De gemeenten streven ernaar dat zoveel mogelijk Wsw-werknemers hetzelfde werk blijven doen. Waar dat niet lukt, wordt per persoon bekeken wat passend is bij de mogelijkheden. Dat is maatwerk.

Comments are closed.