Waarom stopt een goedlopend werkbedrijf als PAUW?

De veranderingen zijn het gevolg van een nieuwe wet, de Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 kan niemand meer instromen in de Wsw. Dit betekent dat er geen nieuwe mensen meer kunnen instromen, maar wel uitstromen (door verhuizing of pensionering). Daardoor wordt het aantal Wsw-werknemers steeds kleiner. Op de lange termijn, 30 – 35 jaar, houdt dit in dat er geen Wsw-werknemers meer bij de sociale werkvoorziening werken. Tegelijkertijd moet de gemeente door de nieuwe wet meer mensen aan werk helpen (bijvoorbeeld mensen in de bijstand of met een Wajong-uitkering). Met de Wsw-werknemers erbij, komen nu alle doelgroepen in één hand bij de gemeenten.

Comments are closed.