Wat is de Participatiewet?

Vanaf 1 januari 2015 is er de Participatiewet. Deze wet voegt de Wajong (uitkering voor jongeren met een arbeidsbeperking), de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samen. Doel van deze nieuwe wet is dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan bij een gewone werkgever.

Comments are closed.