Home

Gemeenten gaan sociale werkvoorziening anders organiseren

Wsw-werknemers verzekerd van werk tot aan pensioen, personeel PAUW krijgt werkgarantie

De colleges van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Vianen en IJsselstein hebben op 8 mei 2018 de inrichtingsplannen vastgesteld waarin de nieuwe organisatie voor de sociale werkvoorziening per 1 januari 2019 staat beschreven. De gemeenteraden hebben in juni en juli ingestemd met de inrichtingsplannen.

Dit besluit volgt op het besluit van september 2017 om PAUW Bedrijven op te heffen. PAUW Bedrijven is de gemeenschappelijke regeling voor de sociale werkvoorziening van de zes gemeenten. Vanaf 1 januari 2019 gaan de gemeenten de sociale werkvoorziening anders organiseren. Hoe ze dat gaan doen, is beschreven in de inrichtingsplannen.

De belangrijkste elementen uit de plannen zijn de volgende:

  • De gemeenten Stichtse Vecht en IJsselstein kopen de panden van PAUW in resp. Breukelen en IJsselstein. Hiermee is gewaarborgd dat de huidige activiteiten (beschut werk) ook in de toekomst voortgezet kunnen worden vanuit deze locaties. De activiteiten gaan plaatsvinden binnen twee stichtingen
  • De huidige groen- en schoonmaakactiviteiten kunnen ook voortgezet worden. De groenwerkzaamheden worden georganiseerd vanuit de locatie in Breukelen, de schoonmaakwerkzaamheden vanuit de locatie in IJsselstein. Voor beide activiteiten wordt een afzonderlijke stichting opgericht. De samenstelling van de teams in Groen, Schoonmaak en Beschut blijven in de nieuwe situatie zoveel mogelijk gelijk.
  • Alle Wsw-medewerkers komen in dienst van de gemeente waar ze wonen
  • Wsw-medewerkers die niet in een van de PAUW-gemeenten wonen, zijn toegewezen aan één van de PAUW-gemeenten met wie ze een arbeidsovereenkomst krijgen
  • Wsw-medewerkers houden hun rechtspositie (de cao Wsw), met hetzelfde salaris
  • Staf en leiding van PAUW Bedrijven houden garantie op werk
  • De leidinggevenden van de teams blijven zoveel mogelijk hetzelfde

lees verder